• 5 มกราคม 2565
 • เหลือเวลา 1 เดือน 8 วัน

  สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ

  การดำเนินการ สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ
 • เหลือเวลา 1 เดือน 8 วัน

  โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ

  การดำเนินการ โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ โรงเรียน แจ้งเพิ่ม-ลดข้อมูลนักเรียน เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 5 -15 มกราคม 2564
 • 20 มกราคม 2565
 • เหลือเวลา 1 เดือน 23 วัน

  สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอนกรณีพิเศษ

  การดำเนินการ สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอนกรณีพิเศษ
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบสำหรับผู้เข้าสอนกรณีพิเศษ
 • 12 กุมภาพันธ์ 2565
 • เหลือเวลา 2 เดือน 15 วัน

  สอบ O-NET ป.6

  การดำเนินการ วันสอบ O-NET ป.6
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ
 • 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • เหลือเวลา 2 เดือน 16 วัน

  สอบ O-NET ม.3

  การดำเนินการ วันสอบ O-NET ม.3
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ
 • 24 มีนาคม 2565
 • เหลือเวลา 3 เดือน 24 วัน

  ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่าน www.niets.or.th

  การดำเนินการ ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่าน www.niets.or.th
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ
 • 25 มีนาคม 2565
 • เหลือเวลา 3 เดือน 25 วัน

  ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่าน www.niets.or.th

  การดำเนินการ ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่าน www.niets.or.th
  กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนที่สมัครสอบทุกโรงเรียน
  ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล - นางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม 0864498258
  หนังสือราชการ
  สถานะการรายงาน คลิกที่นี่
  หมายเหตุ